JCI Hanko

Positiivisin Hankolainen

Kuka on vuoden 2019 positiivisin hankolainen? Voit olla mukana vaikuttamassa äänestämällä sivun lopussa olevalla lomakkeella. Henkilö toimii esikuvana meille muille, osoittaa tahdonvoimaa, inspiroi ja on innostunut, palveluhenkinen sekä pitkäjänteinen tekijä.

Jaamme myös kunniamaininnan yritykselle, yhdistykselle tai projektille.

Äänestys on päättynyt!

Positiivisin Hankolainen julkaistaan Hangon päivillä 31.8. n. klo 10.00 Vuorikadulla.
Yhteystietonsa äänestyksen yhteydessä jättäjien kesken arvomme FOUTA-liinan (sopii rantapeitoksi, piknikviltiksi tai vaikka kylpypyyhkeiksi), lahjoittajana Villa Hima.


Vem är år 2019 positiviaste Hangöbo? Du kan vara med och påverka genom att rösta med blanketten nedan. Personen fungerar som en förebild åt oss andra, påvisar viljekraft, inspirerar och är entusiastisk, serviceinriktad samt är en aktör som verkar på långsikt.

Vi delar även ut hedersutnämnande till ett företag, förening eller projekt.

Röstningstiden har sluta!

Den Positiviaste Hangöbon offentliggörs på Hangö dagarna 31.8. kl 10.00 på Berggatan.
Vi lottar ut bland alla som har röstat och lämnat sina kontaktuppgifter ett FOUTA-duk (lämplig som strandfilt, picknickfilt eller till och med som badhandduk), donerad av Villa Hima.

Edelliset voittajat: Kunniamaininnan saaneet:
2018 Leena Immonen 2018 Hangö Beach Piquenique Party
2017 Linda Sandblom 2017 Toni Kallinen (Taste Hanko)
2016 Anders Augustsson 2016 K Supermarket Hanko
2015 Tarja Kvarnström 2015 Voimaa vanhuuteen projekti
2014 Katja Ukonaho 2014 Foto Art Deco
2013 Agneta Möller-Salmela 2013 Kino Olympia
2012 Kaj-Eric ”Niksu” Knihter 2012 Sportia Hanko

jci_hanko_rgb.psd      logo-asenne-ratkaisee-aina