Mitä saat kamaritoiminnasta?

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumista.

Kehittyä johtajana

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa.

Koulutusta edullisesti

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

Kontaktiverkostoja

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

Mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöösi

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea,  jne.

Kannustusta yrittäjyyteen

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

JOHTAJUUSPOLKU

Nuorkauppakamarin vuosittainen johtajuuspolku antaa työkaluja käytännön johtamistyöhön. Se lisää valmiuksia strategiseen ajatteluun ja suunnitteluun, sekä opettaa projektin hallintaa, tulosten seurantaa ja analysointia. Se parantaa taitojasi ja kykyjäsi ihmisten johtamisessa. Johtajuuden edellytysten parantaminen mahdollistaa paitsi ammatillisen kehityksen, myös laadukkaan kamaritoiminnan ympäri Suomea.

lion, rock, king-4548013.jpg

JOHTAJUUSAKATEMIA

Ihmisten johtaminen ja osallistaminen:

Vuosittain joulukuussa järjestettävässä koulutuksessa kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat. Koulutus on erittäin tärkeä, koska siellä luodaan linjat tulevan vuoden johtamiselle ja tiedottamiselle. Lisäksi koulutus on kansallisen verkottumisen pohjana.

network, social, abstract-4109223.jpg

HALLITUSAKATEMIA

Projektitaidot ja suunnitelmallisuus:

yleinen koulutus itsensä johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Jokainen hallitusvirkailija saatehtäväkohtaista koulutusta. Hallitusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden hallitusjäsenille ja virkailijoille ja se järjestetään alueittain loppuvuodesta. Koulutus on tärkeä alueellisen verkostoitumisen kannalta.

chess, game, strategy-3325010.jpg

STRATEGIA KOULUTUS

Stragegia on strategisen johtamisen koulutus kamareiden tulevaisuuden tekijöille. Jokaisella kamarilla on oikeus lähettää vuosittain kaksi osallistujaa, jotka aikovat olla kamarissaan vahvassa roolissa lähivuosina. Koulutus järjestetään toukokuussa.

 

men, mentor, help-3610255.jpg

 

PRES – AKATEMIA

Akatemiassa luodaan linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle. Toimintaa ovat kehittämässä kamarien puheenjohtajat yhdessä keskusliiton hallituksen kanssa. Koulutus järjestetään loppukeväällä, jolloin voidaan jo tehdä puolivuosikatsaus johtajuuteen.

summer, still-life, beautiful flowers-783347.jpg

SOMMAR AKADEMI

Kesäakatemia on aluetiimin järjestämä koulutusviikonloppu alueen puheenjohtajille, sekä seuraavan vuoden valmistuville puheenjohtajille. Tapahtuman järjestämisaika yleensä perinteisesti ollut elokuussa. Viikonlopun aikana osallistujat tutustuvat erilaisiin johtajuuteen liittyviin teemoihin. Koulutusviikonlopun aikana tulevat puheenjohtajat pääsevät verkostoitumaan tulevien kollegoidensa kanssa, vahvistaen verkostojaan tulevalle vuodelle.

Scroll to Top